PŘÍPAD 71

Sportovní chování a pravidla
Pravidlo 29.1, Odvolání: Individuální odvolání
Pravidlo 62.1, Náprava
Pravidlo 64.2Rozhodnutí: Rozhodnutí o nápravě

Zvolání není „zvukový signál“, který je vyžadován, když vlajka X je vztyčena. Odpověď na otázky, které se objevují v žádostech o nápravu při procedurálních chybách závodní komise.

Souhrn skutečností
Lodě A a B byly poblíž levého konce startovní čáry a v okamžiku startovního znamení velmi blízko startovní čáry. Závodní komise, která se domnívala, že obě lodě byly v okamžiku startovního znamení na dráhové straně startovní čáry, vztyčila vlajku X a volala obě čísla plachet.
Ani A ani B neslyšela volání a neviděla vlajku X, ale obě pokračovaly v závodě a jejich umístění bylo v cíli zaznamenáno. V předběžných výsledcích byly A a B bodovány jako OCS (předčasný start).
A neprodleně požádala o nápravu a uvedla jako důvod, že závodní komise opomenula dát požadované zvukové znamení a že neviděla vlajku, a proto neměla důvod se domnívat, že startovala nesprávně. Protestní komise projednala žádost A. Komise nestanovila skutečnost, zda byly či nebyly lodě A a B v okamžiku startu na dráhové straně startovní čáry. Avšak když se komise dozvěděla, že B byla blízko A, přiznala nápravu oběma lodím, a uvedla, že by měly být bodovány v jejich cílové pozici a příslušné další lodě byly zařazeny za ně. To způsobilo, že C, která dokončila za A a B požádala o nápravu a uvedla, že opomenutím závodní komise dát požadovaný zvukový signál byla výrazně poškozena ve svém umístění v cíli, což bylo způsobeno tím, že dvě lodě, které neodstartovaly správně, byly bodovány před ní. Požadavek C byl zamítnut a ta se odvolala. V komentáři k odvolání položila závodní komise několik otázek:

Otázka 1
Představuje zvolání čísla plachty zvukové znamení?

Odpověď 1
Ne. Zvolání jednoho nebo více čísel plachet není zvukovým znamením, které je požadováno, když je vztyčena vlajka X.

Otázka 2
Jednala protestní komise správně, když přiznala A nápravu?

Odpověď 2
Ano. Když se loď rozumně domnívá, že startovala správně a nebyla informována o opaku způsobem vyžadovaným pravidlem 29.1 a byla bodována jako OCS, má podle pravidla 62.1(a) nárok na nápravu. Tvrzení, že A byla nad startovní čarou brzo, nebylo potvrzeno jako skutečnost. Z tohoto důvodu bodování A podle jejího umístění v cíli bylo za těchto okolností přiměřenou formou nápravy.
Avšak jestliže by bylo při projednávání zjištěno, že lodě věděly, že startovaly nad čarou, měly by povinnost vyhovět pravidlu 28.1 a, pokud platilo, též pravidlu 30.1, a neměly by na nápravu nárok. Jestliže tak neučinily, mohly by porušit pravidlo 2 a nesplnit Základní princip Sportovního chování a pravidel.

Otázka 3
Jednala protestní komise správně, když přiznala nápravu B, která o ni nežádala?

Odpověď 3
Ano. Protestní komise shledala, že B byla ve stejné situaci jako A, a proto jednala tak, jak je to požadováno první větou pravidla 64.2.

Otázka 4
Měla C nárok na nápravu?

Odpověď 4
Ne. Skutečnost, že A a B byly v okamžiku startovního znamení nad startovní čarou, nebyla zjištěna jako fakt. Proto, navzdory opomenutí závodní komise dát požadované zvukové znamení, reklamace C, že byla významně poškozena touto chybou, není podložena skutečnostmi. C nemá nárok na nápravu a její odvolání se zamítá. 

USSA 1988/276