PŘÍPAD 72

Pravidlo 61.1(a), Požadavky protestu: Informování protestovaného

Diskuse o slově „vlajka“.

Otázka
Co je testem toho, že objekt je vlajkou ve smyslu pravidla 61.1(a)?

Odpověď
V souvislosti s pravidlem 61.1(a), vlajka je užita jako signál k vyjádření zprávy „hodlám protestovat“. Objekt bude kvalifikován jako vlajka pouze tenkrát, když objekt užitý jako vlajka oznamuje tuto zprávu s malou nebo žádnou možností, že by mohlo dojít k záměně s jiným předmětem na lodi nebo jeho částí. Vlajka musí být v první řadě viděna jako vlajka.

USSA 1988/277