PŘÍPAD 73

Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí

Když se úmyslným jednáním člen posádky lodě L dotkne lodě W a jeho jednání nemá žádný jiný záměr než způsobit, že W poruší pravidlo 11, potom L poruší pravidlo 2.

Souhrn skutečností
Lodě W a L pluly v krytí na větru zprava a křižovaly směrem k návětrné značce. Kosatník lodě L, který byl na trapezu, se úmyslně dotkl rukou paluby lodě W a zvolal na W, aby vzdala. L protestovala na W. Protestní komise diskvalifikovala W podle pravidla 11 a ta se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě W bylo přijato. L je diskvalifikována a W vrácena do pořadí. Protože L mohla plout svým správným směrem bez toho, aby musela jednak k zabránění dotyku, a nehrozilo riziko okamžitého kontaktu, kdyby L změnila směr v obou směrech, W vyhýbala L. Proto W neporušila pravidlo 11. Jednání kosatníka lodě, které nemělo jiný úmysl než diskvalifikaci W, porušilo pravidlo 2.

RYA 1971/6