PŘÍPAD 74

Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo 11 , Na stejném větru, krytí

Neexistuje pravidlo, které předepisuje, jak musí kormidelník nebo posádka závětrné lodě sedět. Dotek s návětrnou lodí není porušením pravidla 2, pokud pozice kormidelníka nebo posádky není záměrně nesprávná.

Souhrn skutečností
Na posledním raumu loď W na hranici skluzu loď předjížděla L. L mírně vyostřila a kormidelníkův záklon vytvořil kontakt s trupem lodě W před jeho stěhem. V tomto bodě byly trupy vzdáleny přibližně na délku paže. Žádná loď nepřijala trest. Při následném projednávání protestní komise diskvalifikovala L podle pravidla 2 a uvedla, že W měla správně nastavené plachty a její kosatník seděl poblíž závětrného stěhu. Dotek, mohl vzniknout pouze tím, že kormidelník L byl vysednutý vně lodě. Za stávajících podmínek to bylo nad normální jachtařskou pozici. L se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě L je přijato. L je vrácena do pořadí a W diskvalifikována podle pravidla 11. V případě 73 je jasné, že posádka L se úmyslně dotkla W s úmyslem vyprotestovat ji z rozjížďky. V tomto případě se o takovém úmyslném jednání L nejednalo. Není pravidlo, které by nařizovalo, jak musí kormidelník a posádka sedět a, pokud není v této nesprávné pozici úmysl, nejedná se o porušení pravidla 2.

RYA 1993/2