PŘÍPAD 76

Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 18.1(a), Místo u značky, Platnost pravidla 18
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: tresty a zproštění viny

Když loď mění směr do nového správného směru, může se jednat o porušení pravidla 16.

Zjištěná fakta
S na větru zprava a P na větru zleva byly na úseku dráhy od závětrné značky k cílové čáře. S si nastoupala příliš výšky, odpadla, aby se vyhnula zádě lodě závodní komise na pravé straně cílové čáry. P mohla proplout před přídí S, pokud by S držela svůj směr, a proto P volala na S, aby svůj směr zachovala. Jakmile S proplula za zádí lodi zvodní komise, její správný směr bylo vyostřit na směr ostře proti větru. S vyostřila do směru ostře proti větru a v tomto okamžiku byla vzdálenost mezi S a P menší než délka trupu. Poté obě vyostřily přídí proti větru a podařilo se jim v posledním okamžiku zabránit doteku.

Otázka
Která pravidla řídí vzájemný vztah mezi těmito dvěma loděmi? 

Odpověď
Pravidlo 18 neplatí, protože lodě jsou na opačných větrech a křižují proti větru (viz 18.1(a)). Proto S nemá od P právo na místo u značky. P je subjektem pravidla 10, které od ní vyžaduje, aby se vyhýbala S, ale pravidla 16.1 zakazuje S měnit směr bez toho, že by P poskytla místo k vyhýbání, i když S mění směr do nového správného směru. V této situaci, když S v okamžiku, kdy minula záď lodě rozhodčích, vyostřila do směru ostře proti větru, nedala P dostatek místa k vyhýbání, a proto porušila pravidlo 16.1. P porušila pravidlo 10, ale byla k tomu přinucena, protože S porušila pravidlo 16.1. Proto je P zbavena viny podle pravidla 64.1(b).

USSA 1980/231