PŘÍPAD 79

Pravidlo 29.1, Odvolání: Individuální odvolání

Když loď nemá důvod předpokládat, že protnula startovní čáru předčasně, a závodní komise opomene neprodleně signalizovat „individuální odvolání“ a boduje jí DNS, je to chyba, která významně zhorší bodové hodnocení lodě v cíli bez jejího vlastního zavinění, a proto má nárok na nápravu.

Souhrn skutečností
Při startovním znamením rozjížďky třídy „one-design“ bylo deset lodí blízko středu startovní čáry lehce přes čáru. Závodní komise signalizovala individuální odvolání vztyčením vlajky „X“ spolu s jedním výstřelem. Avšak toto znamení bylo dáno přibližně 40 sekund po startovním znamení. Žádná loď se nevrátila zpět, aby odstartovala, a několik z nich podalo žádost o nápravu poté, co se po rozjížďce dozvěděly, že byly bodovány jako OCS.

Otázka 1
Co v pravidle 29.1 znamená „bezprostředně vyvěsit“?

Odpověď 1
Není určen čas, který platí pro všechny okolnosti, ale v tomto pravidle to znamená ve velmi krátkém čase. Závodní komise mohla signalizovat individuální odvolání několik sekund po startovním znamení. Čtyřicet sekund je však příliš za hranicí přijatelnosti.

Otázka 2
Je pro loď odůvodnitelné požadovat nápravu, protože znamení individuálního odvolání nebylo bezprostředně dáno, i když se nevrátily, aby odstartovaly?

Odpověď 2
Ano.

Otázka 3
Proč by lodi měla být přiznána náprava, když komise opomenula dát znamení neprodleně, když pravidla říkají, že opomenutí oznámit lodi, že je při jejím startovním znamení na dráhové straně startovní čáry, ji nezbavuje její povinnosti odstartovat správně?

Odpověď 3
Pravidla to neříkají. Pravidlo 29.1 zavazuje komisi, aby signalizovala všem lodím, že jedna nebo více z nich byla při startovním znamení na dráhové straně startovní čáry. Pravidlo 28.1 a rovněž pravidlo 30.1, jestliže platí, zavazuje každou loď vrátit se na předstartovní stranu čáry a potom odstartovat, ale to předpokládá, že znamení, jak vizuální tak i zvukové budou dána. Když není dáno znamení, nebo jako v tomto případě, když znamení je dáno příliš pozdě, je loď, která si neuvědomila, že je při startovním znamení nepatrně nad startovní čarou, významně znevýhodněna, protože nemůže využít informace, které znamením v kombinaci s jejím pozorováním její pozice ve vztahu k ostatním lodím, k rozhodnutí zda se má či nemá vrátit na předstartovní stranu čáry.

Otázka 4
Jak může loď, která neodstartovala správně, mít nárok na nápravu, když pravidlo 62 požaduje, aby její umístění v cíli bylo výrazně horší „bez jejího vlastního zavinění“?

Odpověď 4
Loď, která nemá důvod se domnívat, že byla na dráhové straně startovní čáry při startovním znamení, má právo předpokládat, že startovala správně, pokud nebyl odpovídajícím způsobem signalizován opak. Jak ukazuje odpověď 3, loď mohla být významně znevýhodněna zpožděním závodní komise při signalizování znamení odvolání. Tato chyba je výhradně opomenutím závodní komise a ne znevýhodněné lodi (viz Případ 31 pro diskusi vhodné nápravy v podobné situaci).

USSA 1992/285