PŘÍPAD 82

Pravidlo 62.1(a), Náprava
Definice, Dokončení

Když je cílová čára položena shodně se směrem nebo velmi blízko směru posledního úseku dráhy, takže není možné určit, co je správný způsob, jak dokončit ve smyslu definice, může loď proplout cílovou čáru z obou směrů a její dokončení musí být takto zaznamenáno.

Souhrn skutečností
Při dokončení rozjížďky loď A protnula cílovou čáru ve směru, o kterém se domnívala, že je to směr od poslední značky. Značku F minula pravobokem. Zapsala si svůj čas v cíli. Rozhodčí její dokončení nezaznamenal a nedal zvukový signál. Když neslyšela zvukové znamení, proplula dráhu, která je znázorněna v diagramu, a konečně protnula čáru po té, co minula značku F po pravoboku, a hlavní rozhodčí zapsal její čas a dal zvukové znamení. A podala žádost o nápravu, v které požadovala, aby pro dokončení byl vzat čas jejího prvního protnutí cílové čáry.
Protestní komise zjistila jako skutečnost, že člun komise se na kotvě otáčel ze strany na stranu, ale domnívala se, že rozhodčí určoval pozorně pro každou loď její správný směr k protnutí cílové čáry. Náprava podle pravidla 62.1(a) byla zamítnuta a A se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě A je přijato. Umístění cílové značky tak, že lodě nemohou jednoduše určit, ze které strany ji mají protnout, je nesprávné jednání závodní komise. Když loď nemůže rozumně určit, ze kterého směru by měla dokončit tak, jak to odpovídá definici, má nárok dokončit z jednoho i z druhého směru. A má právo na nápravu podle pravidla 62.1(a). A také je jí přiznáno její umístění v cíli vypočítané z času, který si zaznačila, když poprvé protnula cílovou čáru.

RYA 1992/1