PŘÍPAD 83

Pravidlo 49.2, Pozice posádky

Opakované nastavování plachet závodníkem, jehož trup je vně lan zábradlí, není povoleno.

Souhrn skutečností
V závodě čtyřiadvacetistopových lodí vál vítr rychlostí okolo 15 uzlů s nárazy trvajícími okolo tří sekund. Člen posádky, který ovládal spinaker na lodi A, stál na návětrné straně paluby, a držel otěž, kterou mohl přitáhnout pouze při vynaložení značného úsilí. Pozici těla měnil tak, aby kompenzoval změny v trimu lodi a tahu na otěž. Během některých poryvů byl viděn, jak se zaklání a část jeho trupu je vně lan zábradlí.

Otázka
1.    Je správné porovnávat slova „pozice jakékoliv části“ v pravidle 49.2 s nepohyblivou pozicí?
2.    Je záklon proti tahu otěží „provedení nezbytného úkonu“, například při nastavování otěže?
3.    Je trvání poryvu, za těchto okolností, „krátké“?

Odpověď
Z obrázku 6, případu 36 je jasné, že zvolená pozice člena posádky lodě A může porušit pravidlo 49.2. Pozice trupu osoby neznamená, že její trup je nehybný, ale zahrnuje úmyslné jednání s určitou dobou trvání.
Věta „provedení nezbytného úkonu“ obsažená v pravidle 49.2 znamená, že trup může být přemístěn vně ochranných lan pouze pro provedení úkonu, který by nemohl být rozumně proveden uvnitř ochranných lan. Užití „krátce“ v pravidle jasně znamená, že trup musí být vysunut vně jen po dobu vykonání úkonu.
Pravidlo je jasně zaměřeno na povolení jinak nelegálního jednání. Povolení není rozšířeno na normální nastavování plachet, které by bylo efektivněji provedeno při pozici trupu vně ochranných lan. Pravidlo 49.2 je zavedeno pro zajištění bezpečnosti posádky, ale nevyhnutelně také zabraňuje získat výhody, která by mohla být získána optimalizací rozdělení váhy posádky. Jednání člena posádky lodě A záklonem vně ochranných lan porušuje pravidlo 49.2.

RYA 1992/10