PŘÍPAD 85

Pravidlo 61.1, Požadavky protestu: Informování protestovaného
Pravidlo 86.1(c), Změny závodních pravidel
Definice, Pravidlo

Pokud závodní pravidlo není uvedeno v seznamu pravidel v pravidle 86.1(c), třídová pravidla jej nemohou změnit. Pokud se třídové pravidlo pokouší o takovou změnu, je toto třídové pravidlo neplatné.

Souhrn skutečností
Lodě ve třídě XYZ mají trupy 8m dlouhé. Pravidlo 5 v třídových pravidlech třídy XYZ říká:
„Požadavky závodního pravidla 61.1 vztyčit červenou vlajku pro třídu XYZ neplatí, pokud to není výslovně požadováno v plachetních směrnicích závodu nebo série závodů.“

V rozjížďce třídy XYZ loď A podala protest proti lodím B a C a na svůj protestní formulář poznamenala, že nevztyčila červenou vlajku, protože to její třídové pravidla nevyžadují. Protestní komise, která rozhodla na základě třídového pravidla 5, že protest je platný, a B podala námitku, že třídové pravidlo 5 je neplatné. Přes tuto námitku pokračovala protestní komise v projednávání a diskvalifikovala B a C. B se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B je přijato. Odstavec (d) definice „pravidlo“ jasně říká, že třídové pravidlo v závodě platí. Třídová pravidla mohou změnit závodní pravidlo, ale pouze pravidla uvedená v seznamu v pravidle 86.1(c). Pravidlo 61 tam uvedeno není, a proto je třídové pravidlo 5, které se pokouší změnit pravidlo 61.1, neplatné. Plachetní směrnice by mohly změnit pravidlo 61.1, jak je povoleno v pravidle 86.1(b), ale neučinily tak. Proto byl protest lodě A neplatný a měl být zamítnut. Podle toho je rozhodnutí protestní komise změněno a oběma lodím se vrací jejich umístění v cíli.

USSA 1994/299