PŘÍPAD 89

Pravidlo 43.1(a), Oblečení a výstroj závodníka

Závodník nemůže mít oblečenou nebo jinak na sobě připevněnu nádobu s nápojem.

Otázka
Dovoľuje pravidlo 43.1(a) pretekárovi počas pretekania, aby si navliekol alebo inak na seba pripevnil nádobu na nápoje?

Odpověď
Ne. S výjimkou pro oplachtěné plováky, není taková praxe nezbytná a proto je nutno se domnívat, že primárním cílem je zvýšení váhy závodníka (Poznámka - pravidlo B2.1(b), které mění pro závody oplachtěných plováků pravidlo 43.1(a)).

ISAF 1997/1