PŘÍPAD 90

Pravidlo 28.1, Plachtění po dráze

Pokud provázek dráhy lodě mine značku požadovanou stranou, loď neporuší pravidlo 28.1, i když současně tento provázek, když je napnut, mine značku druhou, nepožadovanou stranou.

Souhrn skutečností
První úsek rozjížďky na řece Panama byl postaven jako křižování proti slabému proměnlivému větru, ale také oproti silnému proudu. Lodě A a B startovaly správně, ale vítr zeslábl a splouvaly zpět. A minula vnější levý konec čáry a B se vrátila zpět přes čáru. Později se vítr opět vrátil, ale z nového směru a obě lodě minuly pravý bok lodi závodní komise na pravém konci startovní čáry a pokračovaly po dráze.
A protestovala na B pro porušení „pravidla provázku“ (pravidlo 28.1), ale protestní komise rozhodla, že protest byl neplatný. Avšak zaslala protest podle pravidla 70.3 národnímu svazu. 

Rozhodnutí
Loď A vyhověla pravidlu 28.1. Po startu minula každou startovní značku její požadovanou stranou. Potom plula, jak je ukázáno, okolo celé startovní čáry. Dokonce tak, že provázek reprezentující její dráhu, když se zatažením napnul, minul od okamžiku, kdy překročila startovní čáru, každou značku požadovanou stranou. Pravidlo 28.1 nezakazuje dodatečné obrátky okolo značky za předpokladu, že napnutý provázek leží na požadované straně každé značky. Například, jestliže se loď dotkne obeplouvané značky, zatímco jí míjí po její levé straně, jak je to požadováno plachetními směrnicemi a potom dělá ve směru hodinových ručiček trest otáčkou okolo ní, splňuje pravidlo 28.1. Jiný příklad, jak loď A ilustruje v tomto případě, když provázek lodi míjí značku (v tomto případě loď závodní komise), A neporuší pravidlo 28.1, když její provázek také míjí značku na nepožadované straně.

Loď B porušila pravidlo 28.1. Po odstartování sice minula levou značku levobokem a pravou značku pravobokem jak bylo požadováno, ale později splula zpět přes startovní čáru a minula značku na pravém konci levým bokem lodi. Když je provázek reprezentující její dráhu napnut, neprojde přes startovní čáru, a proto nemine pravou značku požadovanou stranou.
Diskuze ohledně podobného případu na cílové čáře - viz Případ 106

FAY 1996/3