PŘÍPAD 92

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 16.2, Změna směru

Když loď s právem plavby mění směr, je po lodi, která se má vyhýbat, požadováno reagovat pouze na to, co loď s právem plavby v daném okamžiku dělá, a nikoliv na to, co by mohla učinit následně.

Souhrn skutečností

Lodě S a P se na opačném větru na návětrném úseku dráhy ve větru síly 18 uzlů přibližovaly k sobě. P odpadla, by se vyhnula S. S také odpadla a P pokračovala v odpadání, aby proplula za zádí S. S také pokračovala v odpadání. Výsledkem byl náklon lodě P do návětří. Došlo k doteku mezi stěžněm a lanovím obou lodí a stěžen P byl poškozen. Protestní komise diskvalifikovala S pro porušení pravidla 16 a ta se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání je zamítnuto. Rozhodnutí protestní komise diskvalifikovat S podle pravidel 14, 16.1 a 16.2 se potvrzuje.
        Z počátku byly lodě na kolizních směrech. P odpadla, aby se vyhnula S tak, jak je to požadováno pravidlem 10. V popisu skutečností a v odsouhlaseném nákresu P mohla vyhnout lodi S proplutím za ní, pokud by S nezměnila svůj směr. Avšak S odpadla, což způsobilo, že P musela dále odpadat, aby byla schopna pokračovat ve vyhýbání. Změnou směru tímto způsobem loď S porušila pravidlo 16.2.
        S pokračovala ve změně směru. V určitém okamžiku před kolizí nemohla P nic udělat pro to, aby se jí s jachtařskou dovedností vyhnula. Proto pokračováním změny směru loď S také porušila pravidlo 16.1. 146
        Navíc S porušila pravidlo 14 a byla subjektem pro potrestání podle tohoto pravidla, protože jako loď s právem plavby nesplnila svoji povinnost zabránit doteku, jehož výsledkem byla škoda.
        S argumentovala tím, že P mohla obrátit nebo přehodit, a tvrdila, že to bylo povinností P. To je neporozumění povinnostem vyhýbající lodi podle pravidla 10 a dalších pravidel práva plavby. Od vyhýbající lodi je požadováno reagovat pouze na to, co loď s právem plavby v daném okamžiku dělá a nikoliv na to, co bude dělat následně. Loď P byla povinna vyhýbat změnou směru takovým způsobem, aby S, pokud by dále neodpadala směrem k lodi P, nemusela „činit manévr k zabránění kontaktu“ (viz definici Vyhýbání).

        Nedodržením vyhýbání, P porušila pravidlo 10, ale bylo to následkem toho, že S porušila pravidla 16.1 a 16.2. Proto je P podle pravidla 64.1(b) zbavena viny.

USSA 1997/75