PŘÍPAD 93

Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 18.3(b), Místo u značky: Obrat při přibližování ke značce
Pravidlo 18.5, Místo u značky: Zproštění viny
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny
Definície, Vyhýbat
Definície, Místo


Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

Souhrn skutečností
Jak se přibližovaly k návětrné značce, L byla přímo za W poté, co W dokončila obrat v zóně a byla již na novém na směru ostře proti větru. Směr W byl dost vysoko nad mezní čarou, aby umožnila L proplout mezi W a značkou. V pozici 2 L odpadla a z pozice zcela vzadu získala krytí v závětří W. Když krytí začalo, L bezprostředně vyostřila a narazila do levého boku W. Lodě potom pokračovaly okolo značky bez dalšího incidentu. L protestovala na W, ale L byla diskvalifikována pro porušení pravidla 16.1. Odvolala se.

Rozhodnutí
V pozici 1 se lodě přibližovaly ke značce na opačném větru. Když první část trupu lodě W vplula do zóny, L směřovala ke značce a W byla subjektem pravidla 13, protože přešla přes směr přídí proti větru a ještě neodpadla na směr ostře proti větru. Proto pravidlo 18.3 začalo platit. V odvolání L argumentuje, že W porušila pravidlo 18.3(b). Tato pravidlo po W vyžaduje, aby poskytla L místo u značky. Skutečnosti ukazují, že kurz W byl hodně vysoko nad mezní čarou, aby L mohla plout ke značce a obeplout ji svým správným směrem. Proto W neporušila pravidlo 18.3(b).
        V pozici 2 W měla právo plavby vzhledem k L podle pravidla 12. Chvíli později, mezi pozicí 2 a 3, lodě se dostaly do krytí a tím L získala právo plavby podle pravidla 15, které požaduje, aby L dala zpočátku W místo k vyhýbání. Celou dobu, kdy lodě byly v krytí, platilo pravidlo 16.1. Vyostření lodě L, který provedla okamžitě po získání krytí, odebralo lodi W potřebné místo, aby se vyhýbala. Žádný manévr s jachtařskou dovedností jí nezbýval. L proto porušila pravidla 15 a 16.1.
        L není zproštěna viny podle pravidla 18.5, protože v okamžiku, kdy porušila pravidla 15 a 16.1, nevyužívala místa u značky, na které měla nárok a které ji W poskytla.Tato skutečnost učinila pravidlo 18.5 neplatným. Také protož teprve plula ke značce a ještě ji neobeplouvala, zproštění viny pro porušení pravidel 15 a 16.1 by ještě nebylo dostupné, i kdyby využívala místo u značky, které jí W poskytla (viz pravidlo 18.5(b)).
        Když L vyostřila, W nevyhnutelně porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c), protože L porušila pravidla 15 a 16.1.
        L se dostala do krytí z pozice zcela vzadu ve dvou délkách trupu W, a tak pravidlo 17.1 zakazovalo L plout nad svůj správný směr. Protestní komise nezjistila jako skutečnost, zda L od počátku krytí plula či neplula nad svůj správný směr. Jestliže plula, potom porušila pravidlo 17.1. Avšak nic by se nezískalo hledáním dalších skutečností nezbytných pro vyřešení této otázky, protože L by zůstala diskvalifikována podle pravidla 16.1.
        Protestní komise nediskutovala pravidlo 14. W neporušila pravidlo 14, protože pro ni nebylo rozumně možné zabránit doteku. Způsobením doteku L porušila pravidlo 14 a mohla by být subjektem trestu, pokud by na kterékoliv lodi vznikla škoda nebo zranění. Nebyl zjištěn žádný fakt o škodě nebo zranění, ale tento problém není třeba řešit, protože L zůstává diskvalifikována podle pravidla 16.1
        Z výše uvedených důvodů je odvolání lodě L zamítnuto.

USSA 1998/76