PŘÍPAD 95

Pravidlo 18.1(a), Místo u značky: Když pravidlo 18 platí
Pravidlo 18.2(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Pravdlo 18.3(b), Místo u značky: Obrat u značky
Pravdlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

Když dvě lodě plují na stoupačce v krytí na stejném větru a jsou subjektem pravidla 18.2(b), pravidlo 18 přestane platit, když jedna z lodí přejde přes směr přídí proti větru. Když loď s právem plavby je donucena se dotknout značky jako výsledek toho, že druhá loď se jí nevyhýbá, je pro porušení pravidla 31 zproštěna viny.

Souhrn skutečností
Když se lodě Jagga a Freebird přibližovaly k návětrné značce, byly v krytí na větru zleva a Freebird plula asi jednu až dvě délky trupu v závětří. Freebird obrátila do pozice v návětří vzhledem k Jazze. Jagga vyostřila tak, že její rotující záď přinutila Freebird změnit směr, aby zabránila doteku, což udělala, ale výsledkem byl dotek značky. Freebird protestovala.
Protestní komise diskvalifikovala Jaggu podle pravidla 18.3(b). Jagga se odvolala na základě toho, že jako vnitřní loď v krytí měla nárok na místo k obeplutí značky.

Rozhodnutí
Když Jagga vplula do zóny, byla ve vnitřním krytí vzhledem k Jazze. Od tohoto okamžiku až do chvíle, kdy Freebird přešla přes směr přídí proti větru, pravidlo 18.2(b) požadovalo po Freebird poskytnout Jazze místo u značky. Avšak poté, co Freebird přešla přes směr přídí proti větru, pravidlo 18 přestalo platit (viz pravidlo 18.2(c)) a Jagga již neměla na místo u značky nárok. Lodě byly na opačném větru, Firebird mohl dosáhnout značky bez obratu. Když dokončila obrat, byla Freebird subjektem pravidla 15. Tuto povinnost splnila, protože Jagga měla dostatek místa, aby proplula před přídí Freebird.
        Mezi pozicí 2 a 3, když Jagga přešla přes směr přídí proti větru, byla subjektem pravidla 13 v zóně, proto pravidlo 18.3 začalo platit. Když Jagga dokončila obrat, Freebird byla ve vnitřním krytí. Jagga měla povinnost se Freebird vyhýbat podle pravidla 11 a poskytnout jí místo u značky podle pravidla 18.3(b). Poté, co Jagga proplula před přídí Freebird, měla Freebird právo plavby nejprve podle pravidla 10, poté podle pravidla 13 a nakonec podle pravidla 11. Proto Jagga neměla žádnou ochranu podle pravidla 15. Pravidlo 11 a definice „vyhýbat“ požadovaly po Jazze, aby plula tak, aby Freebird mohla plout svým kurzem bez toho, aby musela zahájit činnost nutnou k vyhnutí. Skutečnost, že Jagga vyostřila a Freebird musela změnit směr, aby zabránila doteku, potvrzují, že Jagga nevyhýbala a nedalo Firebird dostatek místa u značky podle pravidla 18.3(b). Protestní komise správně diskvalifikovala Jaggu podle pravidla 18.3(b), ale také porušila pravidlo 11. Freebird porušila pravidlo 31, když se dotkla značky, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c). Odvolání lodě Jagga se zamítá.

RYA 2000/4