PŘÍPAD 96

Pravidlo 30.3, Startovní tresty: Pravidlo černé vlajky

Když se loď po všeobecném odvolání dozvěděla tím, že uviděla vyvěšeno číslo své plachty, že byla diskvalifikována závodní komisí podle druhé věty pravidla 30.3 a domnívá se, že se závodní komise dopustila chyby, má jedinou možnost nestartovat a potom požádat o nápravu. Avšak jestliže Závodní komise nezobrazí její číslo plachty a loď závodí ve znovu-odstartované rozjížďce, měla by být hodnocena jako BFD a nikoliv DNE.

Zjištěné skutečnosti
Závodní komise vztyčila černou vlajku jako přípravné znamení pro start dané třídy. Loď A byla identifikována, že se v průběhu poslední minuty před startovním znamením nachází v trojúhelníku tvořeném konci startovní čáry a první značkou. Po startovním znamení závodní komise signalizovala všeobecné odvolání. Závodní komise diskvalifikovala loď A bez projednání pro porušení pravidla 30.3.

Otázka 1
Když loď A věří, že závodní komise se mýlí, když ji identifikovala v poslední minutě v zakázaném trojúhelníku, umožňují zpravidla závodit v této rozjížďce, když je později znovu startována, a potom žádat o nápravu?

Odpověď 1
Pravidlo 30.3 zcela jasně přikazuje, že v opakované rozjížďce loď nesmí startovat a že její diskvalifikace bude neškrtatelná, jestliže to učiní. Jejím jediným prostředkem je žádost o nápravu, která, jestliže je v závodě přiznána, by měla být normálně určena na základě výsledků v ostatních rozjížďkách.

Další skutečnosti k otázce 2
Závodní komise opomene zobrazit číslo plachty lodě A před vyzývacím znamením rozjížďky, loď A ve znovu startované rozjížďce závodila.

Otázka 2
Má tato loď nárok na cílové umístění?

Odpověď 2
Ne. Loď A by měla být diskvalifikována, jak je požadováno druhou větou pravidla 30.3. Avšak protože závodní komise chybovala tím, že nezobrazila číslo její plachty mezi všeobecným odvoláním a další vyzývacím znamením pro rozjížďku, měla by být bodována BFD a nikoliv DNE (neškrtatelná diskvalifikace podle pravidla 90.3(b)). Jestliže loď požádá o nápravu s tvrzením, že má nárok na umístění v cíli, protože závodní komise nezobrazením jejího čísla plachty chybovala, měla by být její žádost zamítnuta. I když nezobrazení jejího čísla plachty je chybou závodní komise, ale tato chyba není důvodem, který loď připravil o hodnocení cíli, ale důvodem je skutečnost, že byla v poslední minutě před svým startovním znamením na dráhové straně startovní čáry. Avšak jestliže byla bodována jako DNE, měla by jí být přiznána náprava, ale pouze v rozsahu změny jejího skóre na BFD.

RYA 2000/1