PŘÍPAD 99

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 44.1, Tresty v okamžiku incidentu: Přijetí trestu
Pravidlo 64.1(b), Rozhodnutí, Tresty a zproštění viny

Skutečnost, že loď, která se má vyhýbat, je neovladatelná, ji nedává právo na zproštění viny pro porušení pravidla Části 2. Když loď s právem plavby je zavázána pravidlem 14 „zabránit doteku jestliže je to rozumně možné“ a jedinou cestou jak to učinit, je převrátit loď, neporuší pravidlo, jestliže loď nepřevrátí. Když loď vzdá, jak je to požadováno pravidlem 44.1, ať už z vlastní vůle nebo z nezbytnosti, nemůže být dále potrestána.

Souhrn skutečností
Lodě třídy Mumm 30 závodily za těžkých podmínek. Loď S plula rychlostí 10 až 14 uzlů. Předtím, než loď P dosáhla pozice 1, byla bočně snášena vlnami a byla neovladatelná. P narazila do středu lodě S a způsobila jí vážnou škodu. Obě lodě vzdaly. S protestovala na P.
        Protestní komise zjistila, že S provedla malou změnu směru, když lodě byly ještě dostatečně daleko od sebe, což bylo nedostatečné s ohledem na nejisté pohyby lodě P, která byla ještě neovladatelná a proto když bylo zřejmé, že P nevyhýbá, jedinou možností pro S bylo převrácení, při kterém by S riskovala značné poškození.
        Protestní komise diskvalifikovala obě lodě - P pro porušení pravidla 10 a S pro porušení pravidla 14, a uvedla, že S si mohla být vědoma těžkostí, které se přihodily P, a mohla začít jednat dříve a významněji. Protestní komise zaslala svoje rozhodnutí národnímu svazu pro potvrzení nebo opravu.

Rozhodnutí
Rozhodnutí protestní komise bylo zrušeno. Obě lodě byly bodovány jako DNF.
        P jasně porušila pravidlo 10. Skutečnost, že byla neovladatelná, jí nedává nárok na zbavení viny. Při tomto porušení pravidla 10 způsobila vážnou škodu. Pravidlo 10 je pravidlem části 2 a pravidlo 44.1 dovoluje lodi, která takové pravidlo poruší, přijmout trest. Protože P způsobila vážnou škodu, bylo jejím správným trestem vzdání z rozjížďky (viz pravidlo 44.1(b)). P vzdala (není rozhodující, zda z vlastního rozhodnutí nebo byla donucena okolnostmi), a proto nepodléhala dalšímu potrestání (viz pravidlo 64.1(b)). Její diskvalifikace byla zrušena a je bodována jako DNF.
        Zpět k lodi S: pravidlo 14 vytváří zvláštní předpis pro případ lodě s právem plavby. Za prvé, proto aby byla potrestána, musí dojít k dotyku, který způsobil škodu nebo zranění. O tom není pochyb. Za druhé, po ní nebylo požadováno, aby jednala k zabránění dotyku, dokud nebylo jasné, že P nevyhýbá. To bylo pouze v okamžiku, kdy pravidlo 14 od ní požadovalo zabránění doteku, jestliže to bylo rozumně možné. Protestní komise zjistila, že když bylo S jasné, že P nevyhýbá, jediným možným jednáním S bylo převrhnout loď, při kterém by riskovala vážné poškození své lodi. Toto zjištění bylo významově shodné s tím, že S neměla žádnou rozumnou možnost zabránit doteku. Proto S neporušila pravidlo 14. Její diskvalifikace je zrušena a je také bodována jako DNF.
        Konečně, protestní komise by si měla po těchto změnách v rozhodnutí povšimnout toho, že pravidlo 60.3(b) ji opravňuje vyvolat projednávání o poskytnutí nápravy S podle pravidla 62.1(b).

RYA 2001/7