Kniha řešených případů (2009-2012)
Call-book - Match Race (english)
Call-book - Team Race (english)

Návrat na hlavní stránku

OBSAH

Znamení závodu

ÚVOD

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

ČÁST 1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA (ZPJ 1, 2, 3, 4, 5)

ČÁST 2 POTKÁVÁNÍ LODÍ (ZPJ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

ČÁSTŘÍZENÍ ZÁVODU (ZPJ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ČÁST 4 DALŠÍ POŽADAVKY PŘI ZÁVODĚNÍ (ZPJ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

ČÁST 5 PROTESTY, NÁPRAVA, PROJEDNÁVÁNÍ, HRUBÉ JEDNÁNÍ A ODVOLÁNÍ (ZPJ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 6769, 70, 71)

ČÁST 6 PŘIHLÁŠENÍ A KVALIFIKACE (ZPJ 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

ČÁST 7 ORGANIZACE ZÁVODU (ZPJ 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

DODATKY

A     BODOVÁNÍ

B     ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO WINDSURFING

C     ZÁVODNÍ PRAVIDLA SOUBOJE (MATCH RACING)

D     PRAVIDLA PRO ZÁVOD DRUŽSTEV

E     ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO RÁDIEM ŘÍZENÉ ZÁVODY

F     ZÁVODNÍ PRAVIDLA KITEBOARDŮ

G     IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH

H     VÁŽENÍ ODĚVU A VÝSTROJE

J      VYPSÁNÍ ZÁVODU A PLACHETNÍ SMĚRNICE

K     PRŮVODCE VYPSÁNÍM ZÁVODU

L     PRŮVODCE PLACHETNÍMI SMĚRNICEMI

M    DOPORUČENÍ PRO PROTESTNÍ KOMISI

N     MEZINÁRODNÍ JURY

P      SPECIÁLNÍ POSTUPY PRO PRAVIDLO 42

R     PROCEDURY PRO ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI

Protest Form (word, pdf)

Index (only english)