ZÁKLADNÍ PRINCIPY

SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ A PRAVIDLA

Závodníci v jachtingu podléhají souboru pravidel a očekává se od nich, že se jimi budou řídit a uplatňovat je. Základem sportovního chování je, že když závodníci poruší pravidlo, tak bez prodlení přijmou trest, kterým může být odstoupení.


ZODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Účastníci budou minimalizovat jakékoliv negativní dopady jachtingu na životní prostředí.