2 ČESTNÉ PLACHTĚN͍

Loď a její majitel musí závodit v souladu s uznávanými principy sportovního chování a čestného jednání. Loď může být potrestána podle tohoto pravidla pouze tehdy, jestliže je prokazatelně jasné, že tyto principy byly porušeny. Diskvalifikace podle tohoto pravidla nesmí být vyškrtnuta z bodování lodě v závodě.

Kniha řešených případů :

Případ 34, Pří­pad 47, Pří­pad 65, Pří­pad 73, Pří­pad 74, Pří­pad 78, Pří­pad 80