5 ANTIDOPING

Závodník se musí podrobit Světovému antidopingovému kodexu (World Anti-Doping Code), pravidlům Světové antidopingové agentury (World Anti-doping Agency) a ISAF Směrnici 21 Antidopingový kodex. Domnělé nebo skutečné porušení tohoto pravidla musí být projednáno podle Směrnice 21. Nemůže být předmětem protestu a pravidlo 63.1 neplatí.