ČÁST 2 - POTKÁVÁNÍ LODÍ

Pravidla části 2 platí mezi loděmi, které plachtí v závodním prostoru nebo v jeho blízkosti a mají v úmyslu závodit, závodí nebo závodily. Avšak lodě, které nezávodí­, nesmějí být potrestány pro porušení některého z těchto pravidel s výjimkou pravidla 24.1. 
Když se loď, která plachtí podle těchto pravidel, potká s lodí, která podle nich neplachtí, musí vyhovět Mezinárodním předpisům pro zabránění srážek na moři (IRPCAS) nebo státním pravidlům práva plavby. Jestliže tak stanoví plachetní směrnice, pravidla Části 2 jsou nahrazena pravidly IRCPAS nebo státními pravidly práva plavby.