ČÁST A - PRÁVO PLAVBY

Loď má právo plavby před jinou lodí, když  ta je povinna se jí­ vyhýbat. Avšak některá pravidla v části B, C a D  omezují jednání lodě s právem plavby.

10 NA OPAČNÉM VĚTRU

Když jsou lodě na opačném větru, loď na větru zleva musí­ vyhýbat lodi na větru zprava.


Vzorové pří­klady:

Pří­klad 1, pří­klad 2pří­klad 3pří­klad 4, pří­klad 5pří­klad 6pří­klad 7pří­klad 8, pří­klad 9pří­klad 10,pří­klad 11, pří­klad 12pří­klad 13, pří­klad 14, pří­klad 15, pří­klad 16pří­klad 17pří­klad 18pří­klad 19pří­klad 20pří­klad 21pří­klad 22pří­klad 23pří­klad 24pří­klad 25pří­klad 26pří­klad 27, pří­klad 28pří­klad 29pří­klad 30pří­klad 31pří­klad 32 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 09, Pří­pad 15, Pří­pad 17, Pří­pad 23, Pří­pad 49, Pří­pad 50, Pří­pad 75, Pří­pad 78, Pří­pad 81, Pří­pad 87, Pří­pad 88, Pří­pad 99, Pří­pad 105