ČÁST B - VŠEOBECNÁ OMEZENÍ

14 ZABRÁNĚNÍ DOTEKU

Jestliže je to rozumně možné, loď musí zabránit doteku s jinou lodí. Avšak loď s právem plavby nebo loď s právem na místo nebo místo u značky:

(a) nemusí jednat k zabránění doteku, dokud není jasné, že jiná loď nevyhýbá, nebo že neposkytuje místo nebo místo u značky, a

(b) musí být zproštěna viny, jestliže poruší toto pravidlo a dotyk nezpůsobil škodu nebo zranění.


Vzorové pří­klady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 19, Pří­pad 26, Pří­pad 30, Pří­pad 54, Pří­pad 77, Pří­pad 81, Pří­pad 91, Pří­pad 92, Pří­pad 99, Pří­pad 107