15 ZÍSKÁNÍ PRÁVA PLAVBY

Když loď získá právo plavby, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání, pokud nezískala právo plavby jednáním druhé lodi.


Vzorové pří­klady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6, pří­klad 7

Kniha řešených případů:

Pří­pad 27, Pří­pad 53, Pří­pad 81, Pří­pad 93, Pří­pad 105