17 NA STEJNÉM VĚTRU; SPRÁVNÝ SMĚR

Jestliže se loď zcela vzadu dostala do závětrného krytí lodě na stejném větru ve vzdálenosti méně než dvě délky svého trupu, nesmí po dobu, kdy zůstává v této vzdálenosti na stejném větru a v krytí, plout nad svůj správný směr, a pokud tak učiní, musí neprodleně plout za záď této lodě. Toto pravidlo neplatí, jestliže krytí začne, když je návětrná loď povinna vyhýbat podle pravidla 13.


Vzorové pří­klady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6, pří­klad 7, pří­klad 8, pří­klad 9, pří­klad 10, pří­klad 11, pří­klad 12, pří­klad 13, pří­klad 14, pří­klad 15 , pří­klad 16 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 7, Pří­pad 3, Pří­pad 14, Pří­pad 38, Pří­pad 46