ČÁST C - U ZNAČEK A PŘEKÁŽEK

Pravidla části C neplatí u startovní značky obklopené splavnou vodou nebo u jejího kotevního lana od okamžiku, kdy se k ní lodě přibližují, aby odstartovaly, dokud je neminou.

18 MÍSTO U ZNAČKY

18.1 Platnost pravidla 18

Pravidlo 18 platí mezi loděmi, když je po nich vyžadováno minout značku stejnou stranou a jestliže alespoň jedna z nich je v zóně. Nicméně neplatí­

(a) mezi loděmi na opačném větru při křižování proti větru,

(b) mezi loděmi na opačném větru, když správný směr u značky pro jednu z nich, ale ne pro obě, je obrátit,

(c) mezi lodí přibližující se ke značce a lodí, která ji opouští, nebo

(d) jestliže je značka souvislou překážkou, v tom případě platí pravidlo 19.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4

Kniha řešených případů:

Pří­pad 60, Pří­pad 76