18.2 Poskytnutí místa u značky

(a) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo u značky pokud se neuplatní pravidlo 18.2(b).

(b) Jestliže jsou lodě v krytí, když první z nich dosáhne zóny, musí loď, která je v ten moment vnější, následně poskytnout vnitřní lodi místo u značky. Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne zóny, musí jí ta, která je v tomto momentu zcela vzadu následně poskytnout místo u značky.

(c) Když je po lodi pravidlem 18.2(b) požadováno poskytnout místo u značky

      (1) musí tak činit, i když je později krytí přerušeno nebo vznikne krytí nové;

      (2) pokud získá vnitřní krytí s lodí, která má právo na místo u značky, musí také poskytnout této lodi místo k plavbě správným směrem během toho co zůstávají v krytí.

Nicméně když loď s právem na místo u značky přejde přes směr proti větru nebo opustí zónu, pravidlo 18.2(b) přestává platit.

(d) Jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo přerušila krytí, musí se předpokládat, že se tak nestalo.

(e) Jestliže loď získala vnitřní krytí z pozice zcela vzadu nebo obratem v návětří druhé lodě a, od okamžiku kdy krytí vzniklo, není vnější loď schopna místo u značky poskytnout, není toto po ní požadováno.Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6, pří­klad 7, pří­klad 8, pří­klad 9, pří­klad 10, pří­klad 11, pří­klad 12, pří­klad 13, pří­klad 14, pří­klad 15, pří­klad 16, pří­klad 17, pří­klad 18, pří­klad 19, pří­klad 20, pří­klad 21, pří­klad 22, pří­klad 23, pří­klad 24, pří­klad 25, pří­klad 26, pří­klad 27, pří­klad 28, pří­klad 29, pří­klad 30, pří­klad 31, pří­klad 32, pří­klad 33, pří­klad 34

Knihy řešených případů:

Pří­pad 12, Pří­pad 70, Pří­pad 59, Pří­pad 02, Pří­pad 45, Pří­pad 81, Pří­pad 63, Pří­pad 75, Pří­pad 25, Pří­pad 95