18.3 Obracení v zóně

Jestliže loď v zóně překročí směr proti větru a je poté na stejném větru jako loď, která dosahuje značky bez obratu, potom pravidlo 18.2 mezi nimi neplatí. Loď, která změnila bok na větru

(a) nesmí donutit druhou loď plachtit nad směr ostře proti větru, aby zabránila kontaktu, nebo bránit druhé lodi v obeplutí značky požadovanou stranou, a

(b) musí poskytnout místo u značky, jestliže druhá loď vůči ní získá vnitřní krytí.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 93, Pří­pad 95