18.4 Přehození

Pokud musí loď s vnitřním krytím a právem plavby u značky přehodit, aby plula svým správným směrem, nesmí před přehozením plout dále od značky, než je pro plavbu tímto směrem potřeba. Pravidlo 18.4 neplatí u značky, která je bránou.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5