19 MÍSTO K OBEPLUTÍ PŘEKÁŽKY

19.1 Platnost pravidla 19

Pravidlo 19 platí mezi loděmi u překážky vyjma případu, kdy je překážka i značkou, kterou mají lodě obeplout stejnou stranou. Nicméně u souvislé překážky platí pravidlo 19 vždy a pravidlo 18 neplatí.

19.2 Poskytnutí místa u překážky

(a) Loď s právem plavby si může zvolit obeplout překážku kteroukoliv stranou.

(b) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo mezi ní a překážkou, ledaže by od okamžiku vzniku krytí tak nebyla schopna učinit.

(c) Když lodě míjí souvislou překážku a loď, která byla zcela vzadu a která měla vyhýbat, získá krytí mezi druhou lodí a překážkou a v okamžiku, kdy krytí vznikne, zde pro ni není místo k proplutí, nemá na místo podle pravidla 19.2(b) nárok. Dokud jsou lodě v krytí, musí vyhýbat a pravidla 10 a 11 neplatí.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6, pří­klad 7, pří­klad 8, pří­klad 9, pří­klad 10, pří­klad 11, pří­klad 12, pří­klad 13

Kniha řešených případů:

Pří­pad 3, Pří­pad 29, Pří­pad 11, Pří­pad 30, Pří­pad 33, Pří­pad 41, Pří­pad 43, Pří­pad 49, Pří­pad 103