21 ZPROŠTĚNÍ VINY

Když loď pluje v rámci místa nebo místa u značky, na které má právo podle pravidla Části C, musí být zproštěna viny když, v jakémkoliv incidentu s lodí, po které je místo nebo místo u značky požadováno,

(a) poruší pravidlo Části A, pravidlo 15 nebo pravidlo 16, nebo

(b) je donucena porušit pravidlo 31.