ČÁST D - DALŠÍ PRAVIDLA

Když je mezi dvěma loděmi uplatněno pravidlo 22 nebo 23, pravidla Části A neplatí.

22 STARTOVNÍ CHYBY, PŘIJMUTÍ TRESTŮ, POHYB VZAD

22.1 Loď, která po svém startovním znamení pluje směrem k předstartovní straně startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení, aby odstartovala nebo aby vyhověla pravidlu 30.1, musí vyhýbat lodím, které tak nečiní, dokud není zcela na předstartovní straně.

22.2 Loď, která přijímá trest, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní.

22.3 Loď, která se vůči vodě pohybuje vzad za pomoci plachet, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3