ČÁST 3 - ŘÍZENÍ ZÁVODU

25 VYPSÁNÍ ZÁVODU, PLACHETNÍ SMĚRNICE A ZNAMENÍ

25.1 Vypsání závodu a plachetní směrnice musejí být každé lodi dostupné před začátkem závodu.

25.2 Význam vizuálních a zvukových znamení, který je stanoven ve Znameních závodu, nesmí být měněn s výjimkou podle pravidla 86.1(b). Význam jakýchkoliv dalších znamení, která mohou být použita, musí být uveden v plachetních směrnicích.

25.3 Závodní komise může použít pro vizuální znamení buď vlajku nebo jiný objekt stejného vzhledu.