26 STARTOVÁNÍ ROZJÍŽDĚK

Rozjížďky musejí být startovány užitím následujících znamení. Časy musejí být brány podle vizuálních znamení. Na nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel.

Minuty před startovním znamením

Vizuální znamení

Zvukové znamení

Význam

5*

Třídová vlajka

1 zvuk

Vyzývací znamení

4

P nebo I nebo nebo Z + I nebo černá vlajka

1 zvuk

Přípravné znamení

1

Přípravná vlajka spuštěna

1 dlouhý zvuk

Jedna minuta

0

Třídová vlajka spuštěna

1 zvuk

Startovní znamení

* nebo tak, jak je stanoveno v plachetních směrnicích

Vyzývací znamení pro každou následující třídu musí být dáno spolu nebo po startovním znamení předchozí třídy.