27 DALŠÍ ČINNOSTI ZÁVODNÍ KOMISE PŘED STARTOVNÍM ZNAMENÍM

27.1 Ne později než s vyzývacím znamením musí závodní komise signalizovat nebo jinak vyznačit dráhu, která má být plachtěna, jestliže plachetní směrnice dráhu neurčují, dále může zaměnit jedno dráhové znamení za jiné a může signalizovat, že je vyžadováno oblečení osobních záchranných prostředků (vyvěšením vlajky Y s jedním zvukovým znamením).

27.2 Ne později než s přípravným znamením může závodní komise pohybovat startovní značkou.

27.3 Před startovním znamením může závodní komise z jakýchkoliv příčin rozjížďku odložit (vyvěšením vlajky AP, AP nad H nebo AP nad A se dvěma zvukovými znameními) nebo přerušit (vyvěšením vlajky N nad H nebo N nad A se třemi zvukovými znameními).