28 PLACHTĚNÍ PO DRÁZE

28.1 Loď musí odstartovat, proplout dráhu popsanou v plachetních směrnicích a dokončit. Přitom může minout jakoukoliv stranou značku, kterou nezačíná, neohraničuje nebo neukončuje úsek dráhy, který loď pluje. Po dokončení loď nemusí úplně přeplout cílovou čáru.

28.2 Napnutý provázek vyjadřující dráhu lodě od chvíle, kdy se začíná blížit ke startovní čáře z její předstartovní strany aby odstartovala, musí až do dokončení

(a) ležet na požadované straně každé značky, které jsou ve správném pořadí,

(b) dotýkat se každé obeplouvané značky, a

(c) procházet mezi značkami tvořící bránu a to ze směru od předchozí značky.

Loď může opravit jakékoliv chyby, aby tomuto pravidlu vyhověla a to za předpokladu, že ještě nedokončila.


Vzorové pří­klady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6, pří­klad 7, pří­klad 8, pří­klad 9, pří­klad 10, pří­klad 11, pří­klad 12

Kniha řešených případů:

Pří­pad 28, Pří­pad 58, Pří­pad 90, Pří­pad 106, Pří­pad 108, Pří­pad 112