29 ODVOLÁNÍ

29.1 Individuální odvolání

Závodní komise musí neprodleně vyvěsit vlajku X spolu s jedním zvukovým znamením, pokud je jakákoliv část trupu, posádky nebo výstroje lodě na dráhové straně startovní čáry při startovním znamení, nebo když loď musí vyhovět pravidlu 30.1. Vlajka musí být vyvěšena, dokud všechny tyto lodě nedopluly zcela na předstartovní stranu startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení a nejednají v souladu s pravidlem 30.1, jestliže je uplatněno, ale ne déle než 4 minuty po startovním znamení nebo jednu minutu před jakýmkoliv pozdějším startovním znamením, podle toho, které je dřívější. Jestliže je uplatněno pravidlo 30.3, toto pravidlo neplatí.

29.2 Všeobecné odvolání

Když závodní komise není při startovním znamení schopna identifikovat lodě, které jsou na dráhové straně startovní čáry, nebo které podléhají pravidlu 30, nebo jestliže se stala chyba ve startovní proceduře, může závodní komise signalizovat všeobecné odvolání (vyvěšením prvního opakovače se dvěma zvukovými znameními). Vyzývací znamení pro nový start odvolané třídy musí být dáno jednu minutu poté, co byl první opakovač spuštěn (s jedním zvukovým znamením) a starty dalších tříd musejí následovat po novém startu.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 79, Pří­pad 31, Pří­pad 71