30 STARTOVNÍ TRESTY

30.1 Pravidlo vlajky I

Jestliže byla vztyčena vlajka I a jakákoliv část trupu lodě, posádky nebo výstroje je na dráhové straně startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení během poslední minuty před jejím startovním znamením, musí předtím, než odstartuje, proplout směrem z dráhové strany přes jedno z jejích prodloužení na předstartovní stranu.

30.2 Pravidlo vlajky Z

Jestliže byla vztyčena vlajka Z, žádná část trupu lodě, posádky nebo výstroje nesmí být během poslední minuty před startovním znamením v trojúhelníku  tvořeném konci startovní čáry a první značkou dráhy. Jestliže loď poruší toto pravidlo a je identifikována, musí dostat bez projednávání 20% bodový trest vypočítaný tak, jak je stanoveno v pravidle 44.3(c). Musí být potrestána, i když je rozjížďka znovu startována nebo jeta, ale ne, jestlliže je před startovním znamením odložena nebo přerušena. Jestliže je loď opětovně identifikována během nasledného pokusu o start stejné rozjížďky, musí dostat další 20% bodový trest.

30.3 Pravidlo černé vlajky

Jestliže byla vztyčena černá vlajka, žádná část trupu lodě, posádky nebo výstroje nesmí být během poslední minuty před startovním znamením v trojúhelníku tvořeném konci startovní čáry a první značkou dráhy. Jestliže loď poruší toto pravidlo a je identifikována, musí být diskvalifikována bez projednávání, i když je rozjížďka znovu startována nebo jeta, ale ne, jestliže je před startovním znamením odložena nebo přerušena. Jestliže je signalizováno všeobecné odvolání nebo je rozjížďka přerušena po startovním znamení, závodní komise musí zobrazit číslo její plachty před dalším vyzývacím znamením pro tuto rozjížďku a jestliže je rozjížďka znovu startována nebo znovu jeta, loď se jí nesmí účastnit. Jestliže tak učiní, její diskvalifikace nesmí být vyškrtnuta z jejího bodování v závodě.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 96, Pří­pad 111