32 ZKRÁCENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PO STARTU

32.1 Po startovním znamení může závodní komise zkrátit dráhu (vyvěšením vlajky S se dvěma zvukovými znameními), nebo přerušit rozjížďku (vyvěšením vlajky N, N nad H nebo N nad A spolu se třemi zvukovými znameními),

(a) protože se stala chyba ve startovní proceduře,

(b) protože je špatné počasí,

(c) protože je nedostatečný vítr, který může mít za následek, že žádná loď nedokončí v časovém limitu,

(d) protože chybí značka nebo změnila svoji pozici, nebo

(e) z jakýchkoliv jiných příčin majících vliv na bezpečnost nebo regulérnost závodění,

nebo může zkrátit dráhu, aby mohly být uskutečněny další vypsané rozjížďky.
Závodní komise nesmí přerušit rozjížďku poté, co jedna loď, která plachtila po dráze, dokončila v časovém limitu, byl-li nějaký, bez uvážení následků pro všechny lodě v rozjížďce nebo v závodě.

32.2 Jestliže závodní komise signalizuje zkrácení dráhy (vyvěšením vlajky S spolu se dvěma zvukovými znameními), cílová čára musí být:

(a) u obeplouvané značky: mezi touto značkou a stožárem s vyvěšenou vlajkou S;

(b) u čáry, kterou lodě musejí protnout při ukončení každého kola: tato čára;

(c) u brány: mezi značkami brány.

Zkrácená dráha musí být signalizována dříve než první loď protne cílovou čáru.