33 ZMĚNA NÁSLEDUJÍCÍHO ÚSEKU DRÁHY

Zavodní komise může změnit úsek dráhy, který začíná u obeplouvané značky nebo brány, změnou pozice následující značky (nebo cílové čáry) a signalizací všem lodím před tím, než tento úsek zahájí. Následující značka nemusí být v tomto okamžiku na své pozici.

(a) Jestliže bude změněn směr úseku, musí to být signalizováno vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukovým signálem a buďto

      (1) novým kompasovým kurzem nebo

      (2) zelený trojúhelník pro změnu vpravo, nebo červený obdélník pro změnu vlevo.

(b) Jestliže bude změněna délka úseku, musí to být signalizováno vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukem a ‘’, jestliže bude délka zkrácena nebo ‘+’, jestliže bude prodloužena.

(c) Následující úseky mohou být změněny bez další signalizace, aby byl zachován tvar dráhy.