34 CHYBĚJÍCÍ ZNAČKA

Pokud značka chybí nebo je mimo svoji pozici, závodní komise musí, jestliže je to možné:

(a) přemístit ji do správné pozice, nebo ji nahradit novou podobného vzhledu, nebo

(b) nahradit ji jiným objektem s vyvěšenou vlajkou M a dávat opakovaná zvuková znamení.