ČÁST 4 - DALŠÍ  POŽADAVKY PŘI ZÁVODĚNÍ

Část 4 pravidel platí pouze pro lodě, které závodí. Avšak pravidlo55 platí po celou dobu co jsou lodě na vodě.

40 OSOBNÍ ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Když je před nebo s vyzývacím znamením vyvěšena vlajka Y spolu s jedním zvukovým znamením, závodníci musí mít oblečeny osobní záchranné prostředky, s vyjímkou krátké výměny nebo úpravy oděvu čí osobní výstroje. Mokrý oblek a suchý oblek nejsou osobními záchrannými prostředky.