41 VNĚJŠÍ POMOC

Loď nesmí přijmout pomoc z jakéhokoliv vnějšího zdroje s výjimkou

(a) pomoci pro člena posádky, který je nemocný, zraněný nebo v nebezpečí;

(b) pomoci od posádky druhého plavidla, aby loď byla po kolizi vyproštěna;

(c) pomoci v podobě informací volně přístupné všem lodím;

(d) nevyžádané informace z nezainteresovaného zdroje, kterým může být jiná loď ve stejném závodě.

Pokud loď přijala pomoc podle pravidla 41(a) a získá významnou výhodu v rozjížďce může být protestována nebo penalizována; uložený trest může být méně než diskvalifikace.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 100