42 POHON

42.1 Základní pravidlo

Loď musí závodit pouze užitím větru a vody, aby zvýšila, udržela nebo snížila svoji rychlost s výjimkou povolenou v pravidlech 42.3 nebo 45. Její posádka může měnit nastavení plachet a trupu a provádět jiné jachtařské činnosti, ale na druhé straně nesmí pohybovat svými těly, aby loď poháněla.

42.2 Zakázané činnosti

Aniž by byla omezena platnost pravidla 42.1, jsou zakázány tyto činnosti:

(a) pumpování: opakované pohyby jakékoliv plachty buďto přitahováním a uvolňováním, nebo pohyby těla příčně nebo podélně vzhledem k lodi.

(b) kývání: opakované kývání lodi, vyvolané buďto

          (1) pohyby těla,

          (2) opakovaným nastavováním plachet nebo ploutve, nebo

          (3) kormidlováním;

(c) strkání: náhlé pohyby těla vpřed, prudce zastavené;

(d) rudlování: opakovaný pohyb kormidlem, který je buď silový, nebo který pohání loď vpřed nebo zabraňuje jejímu pohybu vzad;

(e) opakované obraty nebo přehození neodpovídající změnám větru nebo taktickým úvahám.

42.3 Výjimky

(a) Loď může být pro usnadnění kormidlování nakloněna.

(b) Posádka lodě může pohybovat svými těly pro zvýšení náklonu, který usnadňuje kormidlování lodě během obratu nebo přehození, za předpokladu, že ihned po dokončení obratu nebo přehození není rychlost lodi větší, než by byla bez obratu nebo přehození.

(c) S výjimkou křižování proti větru, když je možné surfování (náhlé zrychlení při sjíždění vlny) nebo skluz, může posádka lodě přitáhnout jakoukoliv plachtu, aby vyvolala surfování nebo skluz, ale každá plachta může být přitažena pouze jednou na každé vlně nebo v jednom poryvu větru.

(d) Když je loď na směru výše než ostře proti větru a je bez pohybu nebo se pohybuje pomalu, může zarudlovat, aby se dostala na směr ostře proti větru.

(e) Jestliže je spíra v nesprávné poloze (obráceně prolomena), může posádka lodě zapumpovat plachtou, dokud není spíra opět v normální poloze. Tato činnost není povolena, jestliže je zcela zjevné, že pohání loď.

(f) Loď může opakovanými pohyby kormidla snížit svoji rychlost.

(g) Pro pomoc osobě nebo lodi v nebezpečí může být užit jakýkoliv prostředek pohonu.

(h) Pro uvolnění po uváznutí nebo kolizi s plavidlem nebo objektem může loď užít síly vynaložené členy jeho posádky nebo členy druhého plavidla nebo jakoukoliv výstrojí jinou než pohonný motor. Avšak užití motoru může být povoleno podle pravidla 42.3 (i).

(i) Plachetní směrnice mohou, v definovaných případech, povolit pohon pomocí motoru nebo jakékoliv jiné metody za předpokladu, že loď nezíská významnou výhodu v rozjížďce.

Poznámka: Interpretace pravidla 42 je k dispozici na webové stránce ISAF (www.sailing.org) nebo na vyžádání elektronickou poštou.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 8, Pří­pad 69