43 OBLEČENÍ A VÝSTROJ ZÁVODNÍKA

43.1 (a) Závodníci nesmějí mít oblečeno nebo nést oblečení nebo výstroj za účelem zvýšení své váhy.

(b) Závodníkovo oblečení a výstroj nesmějí vážit více než 8 kg, vyjma vyvažovacího nebo trapézového postroje a šatů (včetně obuvi) oblečených pouze pod úrovní kolen. Pravidla třídy nebo plachetní směrnice mohou specifikovat nižší váhu nebo zvýšení váhy do 10kg. Pravidla třídy mohou zahrnout obuv a další oblečení pod úrovní kolena do váhy. Vyvažovací nebo trapézový postroj musí plavat a nesmí vážit více než 2 kg, ale pravidla třídy mohou specifikovat vyšší váhu až do 4 kg. Váha musí být určena tak, jak vyžaduje Dodatek H.

(c) Když se technický inspektor  nebo měřič pověřený zjišťováním váhy oblečení a výstroje  domnívá, že závodník mohl porušit pravidlo 43.1(a) nebo 43.1(b), musí případ písemně ohlásit závodní komisi.

43.2 Pravidlo 43.1(b) se neuplatňuje na lodě s požadavkem  na vybavení lanovým zábradlím.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 89