44 TRESTY V OKAMŽIKU INCIDENTU

44.1 Přijetí trestu

Loď, která mohla porušit jedno nebo více pravidel Části 2, když závodila, může přijmout dvouotáčkový trest. V případě, že mohla porušit pravidlo 31, může přijmout trest jednootáčkový. Alternativně mohou plachetní směrnice určit použití Bodového nebo jiného trestu. V takovém případě uvedený trest musí nahradit jednootáčkový nebo dvouotáčkový trest. Avšak,

(a) pokud loď mohla porušit pravidlo části 2 a pravidlo 31 při stejném incidentu, nemusí přijmout trest za porušení pravidla 31;

(b) jestliže loď způsobila zranění nebo vážnou škodu, nebo tímto porušením získala významnou výhodu v rozjížďce nebo závodu i přes přijetí trestu, musí vzdát.

44.2 Jednootáčkové a dvouotáčkové tresty

Po té, co se loď co nejdříve po incidentu odpoutá od ostatních lodí, přijme Jednootáčkový nebo Dvouotáčkový trest okamžitým vykonáním požadovaného počtu otáček ve stejném směru, každá otáčka zahrnuje jeden obrat a jedno přehození. Když loď přijímá trest na cílové čáře nebo blízko ní, musí se před dokončením zcela vrátit na dráhovou stranu cílové čáry.

44.3 Bodový trest 

(a) Loď přijímá bodový trest tím, že při první rozumné příležitosti po incidentu vyvěsí žlutou vlajku.

(b) Pokud loď přijala bodový trest, musí mít vyvěšenu žlutou vlajku dokud nedokončí a musí na ni upozornit závodní komisi zvoláním na cílové čáře. Současně musí take informovat závodní komisi o totožnosti druhé lodě zúčastněné v incidentu. Jestliže to není proveditelné, musí to učinit při první rozumné příležitosti a v časovém limitu pro protesty.

(c) Bodový výsledek rozjížďky, pro loď, která přijme bodový trest, musí být počet bodů, které by loď dostala bez trestu, zhoršený o počet míst stanovený plachetními směrnicemi. Avšak loď nesmí být hodnocena hůře než kdyby nedokončila (DNF). Když plachetní směrnice nestanoví počet míst, musí být počet celé číslo (zaokrouhleno od 0.5 nahoru) nejblíže k 20% počtu přihlášených lodí. Výsledek dalších lodí nesmí být měněn; proto mohou mít dvě lodě stejný bodový výsledek.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5, pří­klad 6, pří­klad 7, pří­klad 8, pří­klad 9, pří­klad 10, pří­klad 11, pří­klad 12, pří­klad 13, pří­klad 14, pří­klad 15, pří­klad 16, pří­klad 17

Kniha řešených případů:

Pří­pad 99 , Pří­pad 107