48 MLHOVÉ SIGNÁLY A SVĚTLA, SYSTÉMY ROZDĚLENÍ PLAVBY

48.1 Pokud to bezpečnost vyžaduje, musí loď dávat zvukové mlhové signály a používat světla tak, jak to vyžadují Mezinárodní předpisy pro zabránění srážky na moři nebo příslušné státní předpisy.

48.2 Loď musí vyhovět pravidlu 10 - Systémy rozdělení plavby Mezinárodních předpisů pro zabránění srážek na moři (IRPCAS).
 

Kniha řešených případů:

Pří­pad 109