49 POZICE POSÁDKY; LANOVÁ ZÁBRADLÍ

49.1 Závodníci nesmějí používat žádné zařízení, které je navrženo, aby drželo jejich těla vně lodi kromě vyvažovacích popruhů a vyvažovaček pod stehny.

49.2 Pokud jsou pravidly třídy nebo plachetními směrnicemi vyžadována lanová zábradlí, musejí být napnuta a závodníci nesmějí mít jakoukoliv část trupu vně těchto lan s výjimkou krátké doby potřebné pro vykonání nezbytného úkolu. Na lodích vybavených horním a dolním lanem zábradlí může mít závodník horní část těla vně horního lana zábradlí, pokud sedí na palubě tváří směrem od lodě a s pasem uvnitř spodního lana zábradlí. Jestliže třídová pravidla nespecifikují materiál nebo minimální průřez lan zábradlí, musí tato vyhovět odpovídající specifikaci uvedené v ISAF Offshore Special Regulations (Speciální předpisy ISAF pro plavbu na otevřeném moři).

Poznámka: Dokument ISAF Offshore Special Regulations je k dispozici na webové stránce ISAF.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 4, Pří­pad 36, Pří­pad 83