50 NASTAVOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ PLACHET

50.1 Výměna plachet

Jsou-li měněny čelní plachty nebo spinakry, nahrazující plachta může být plně nastavena a trimována před spuštěním vyměňované plachty.Může být ale použita pouze jedna hlavní plachta a jeden spinakr, pokud není vyměňován.

50.2 Spinakrové pně, kosatkové pně

Současně může být použit pouze jeden spinakrový nebo jeden kosatkový peň s výjimkou přehazování. Když je peň použit, musí být připevněn k přednímu stěžni.

50.3 Užití výložníků

(a) Žádná plachta nesmí být ovládána přes nebo skrz výložník, s výjimkami povolenými v pravidlech 50.3(b) nebo 50.3(c). Výložník je kování nebo jiné zařízení umístěné tak, aby vykonávalo vnější tlak na otěže nebo plachtu v bodě, ze kterého by, když je loď vzpřímená, svislá čára směřovala mimo trup nebo plaňkování paluby. Kolejničky, vlnolamy a oděrky nejsou části trupu nebo plaňkování paluby pro účel tohoto pravidla. Výložníky nejsou: čelen použitý, aby zajišťoval přední dolní roh pracující plachty, opěra (bumkin) použitá, aby držela ráhno pracující plachty nebo ráhno čelní plachty, které při obratu nevyžaduje změnu nastavení.

(b) Jakákoliv plachta může být ovládána nebo vedena nad ráhnem, které je obvykle užito pro pracující plachtu a je trvale spojeno se stěžněm, na kterém je upevněna hlava této plachty.

(c) Čelní plachta může být ovládána nebo připevněna za zadní roh ke spinakrovému nebo kosatkovému pni za předpokladu, že spinakr není použit.

50.4 Čelní plachty

Pro účely pravidel 50 a 54 a Dodatku G je rozdíl mezi čelní plachtou a spinakrem v tom, že šířka čelní plachty měřená mezi středními body předního a zadního lemu, je menší než 75% délky jejího spodního lemu. Plachta připevněná předním rohem za předním stěžněm není čelní plachta.


Kniha řešených případů:

Pří­pad 97