51 POHYBLIVÁ ZÁTĚŽ

Všechna pohyblivá zátěž, včetně plachet které nejsou používány, musí být řádně uložena. Voda, vlastní váha nebo zátěž nesmí být posunována pro účely změny trimu nebo stability. Podlahové desky, přepážky, dveře, schody a vodní nádrže musejí být ponechány na místě a všechno vybavení kajuty musí zůstat na lodi. Avšak, voda z podpalubí může být vypuštěna.